Cуспільний досвід Церкви

Середа, 09 Серпня, 2017

Першочергова богословська рефлексія соціальних орієнтирів вимагає свого адекватного вираження в категоріях сучасної культури.

about illustration

І наша християнська думка може і повинна черпати з творчого доробку всесвітньої думки, насамперед, з досягнень наших братів по вірі з інших Церков-Сестер. В цьому аспекті надзвичайно корисним є досвід Римо-Католицької Церкви, яка яскраво виразила свою всебічну турботу про людину і суспільство в своєму соціальному вченні, яке можна назвати перлиною християнської інкультурації сучасного суспільства, позитивістичного за своєю філософією і споживацького за своїм устроєм.

Нам слід сприймати вчення Західної Церкви у світлі інкультурації і в цьому світлі підходити до опрацювання власних соціальних орієнтирів.

Сучасна культура виробила і втілила суспільні категорії, які стали, по суті, універсальними, всепланетарними. Наша суспільна інкультурація Євангелія не може їх оминути.

Завданням залишається вироблення богословських напрямків для суспільного служіння Церкви, за правилом віри (богослов′я), всебічного висвітлення основних соціальних категорій, вироблених сучасною культурою. Залишається ще й потреба подолання дуалізму церковного та світського в сучасному світі, не протиставляючись новим сучасним явищам культури (не поступати за принципом «повернення назад»), а сприйняти і освятити нові суспільні категорії – християнізувати їх.

Богословське входження в культуру відбувається позитивним шляхом. Основним принципом тут було б прийняття досягнень сучасної культури як часткових істин і запропонування сповнення їх у християнстві. Історія Церкви – це досвід безнастанної інкультурації. Прикладом цього нам може послужити інкультурація Святих Отців патристичної доби. Тоді позитивно були сприйняті всі виміри культури: філософія, мистецтво, мова, право.

Основним поняттям, яке визначає сучасну культуру є поняття «громадянського суспільства». Об′єднуючим принципом плюралістичного суспільства на даний час є «загальнолюдські цінності». Наше ставлення до гуманістичних цінностей має бути богословським та адекватним. Гуманізація світу у світлі загальнолюдських цінностей однозначно є фактором піднесення людської культури. Можна пропонувати гуманізацію в Бозі.

Основні суспільні категорії є для Церкви перспективою і викликом одночасно, зокрема – це виклик глобалізації. Церква на основі свого досвіду може стати моделлю глобалізації, образом якої є її відкритість на вселенськість при збереженні повної ідентичності, культурної та еклезіологічної.

о. Іван Гаваньо

Інформаційна Служба Комісії УГКЦ Справедливість і Мир